© Powered by SiteSpirit

 
oog.jpg
BoerSylvWinni2019.jpg

logo.jpg

20 - HUMPHREY BENNETT

Dansers

Humphrey Bennett_dansers.jpg

(geboren Londen, 1948)
De Wetstraat 19, 3742 KR Baarn
Tel.: 035 - 541 85 77
www.humphreybennett.nl
E-mail: info@humphreybennett.nl

Docent Gooise Academie Laren
Discipline: tekenen
Opleiding: Grafische technieken,
N.E. London School of Art
Tekentechnieken, St John Cass School of Art.
Tekenen in de meest uitgebreide zin.
Ook informatie over schilder- en modeltekencursussen


Humphrey Bennett_object.jpg
Humphrey Bennett.jpg
top